Apteekkimme

Henkilökunta

Apteekin farmaseuttinen henkilökunta vastaa reseptilääkkeiden toimituksesta ja lääkeneuvonnasta. Meiltä saat tietoa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Farmaseuttinen koulutus on apteekkarin lisäksi proviisoreilla ja farmaseuteilla.

Käsikauppakassalla palvelee joko lääketyöntekijä tai tekninen apulainen. He voivat auttaa sinua lääkkeen löytämisessä hyllystä, mutta he eivät saa neuvoa sen käytöstä. Toimistotyöt ja tuotteiden matka tilauksesta myyntipaikalleen hyllyyn kuuluvat myös teknisen henkilökunnan vastuulle.

Erityisosaajat

Aktiivisen kouluttautumisen tuloksena apteekistamme löytyvät astma- ja diabetesvastaavat, jotka ratkovat asiakkaiden ongelmia ja ohjaavat heidät tarvittaessa erityispalveluiden piiriin.

Apteekkitoimintaa ohjaavat lääkelain lisäksi eettiset ohjeet

Apteekkien tehtävänä on huolehtia turvallisesta, tehokkaasta ja korkeatasoisesta lääkejakelusta sekä välittää lääkkeisiin liittyvää ja terveyttä edistävää tietoa.

  1. Apteekkihenkilökunta toimii asiakkaan parhaaksi asettaen asiakkaan oikeudet omien etujensa edelle.
  2. Apteekkari, proviisori tai farmaseutti harjoittaa ammatissaan sellaista toimintaa, joka ei ole ristiriidassa farmasian tai muun terveydenhuollon yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden kanssa.
  3. Apteekkihenkilökunta kunnioittaa asiakkaan valintoja ja itsemääräämisoikeutta huolehtien siitä, että asiakas saa riittävät tiedot valintansa tekemiseksi.
  4. Kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia ja oikeutettuja samanlaiseen palveluun.
  5. Apteekkihenkilökunta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan voidakseen toimia asiakkaan ja terveydenhuollon edun mukaisesti.
  6. Apteekkihenkilökunta toimii yhteistyössä muun terveydenhuoltohenkilöstön ja viranomaisten kanssa saavuttaakseen ne päämäärät, jotka on asetettu palvelemaan asiakkaan ja potilaan etuja.
  7. Apteekkihenkilökunta edistää toiminnallaan alansa arvostusta ja luottamusta yhteiskunnassa.
  8. Apteekkihenkilökunta edistää ammatissaan lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä ja pyrkii estämään lääkkeiden tahallista väärinkäyttöä.
  9. Apteekkihenkilökunta pitää salassa ne asiat, joita se on ammatissa toimiessaan kuullut ja nähnyt.