Laatuapteekit

Krooninen väsymys yleistyy –syy mitokondrioiden toimintahäiriössä?

Krooninen väsymysoireyhtymä yleis­tyy uhkaavasti – nyt tätä monella tapaa elämän mielekkyyttä ja toi­mintakykyäheikentävääsairauttapotee jo yli miljoona ihmistä maailmassa.Krooninen väsymysoireyhtymä puh­keaa tyypillisesti pitkittyneen stressin seurauksena, joskin se voi laueta myös akuutin sairauden, esimerkiksi voimak­kaan infektion, vuoksi. Tyypillisiä oireita ovat väsymys, voimattomuus, aivosumu, lihaskipu ja päänsärky. Oireet liittyvät kehon hermojärjestelmän muutoksiin ja ne kielivät mitokondrioiden – eli …

Krooninen väsymys yleistyy –syy mitokondrioiden toimintahäiriössä? Lue lisää »

Lapsen iltavalvomisella yhteys vanhemman unenlaatuun

Alkusyksystä julkaistussa väitöskirjassa arvioitiin lasten ja heidän vanhempiensa unen laatua ja sen vuorovaikutuksellisuutta. Hanni Rönnlundin väitöskirjatutkimus oli osa FinAdo2-tutkimusta, jossa tarkastellaan Suomeen adoptoitujen lasten terveyttä ja hyvinvointia.Väitöskirjatutkimukseen osallistui 78 adoptiolapsiperheen lisäksi 108 lasta ja heidän biologiset vanhempansa. Tämä mahdollisti myös unen laatuun liittyvien perinnöllisten mekanismien huomioon ottamisen. Tutkimusryhmän lasten unta seurattiin viikon ajan unta arvioivan …

Lapsen iltavalvomisella yhteys vanhemman unenlaatuun Lue lisää »

Hirvikärpäset ovat täällä taas

Monen mielestä hirvikärpänen on loppukesän ja syksyn ikävin seuralainen. Sieniretken jälkeen hiuksiin kaivautunut hirvikärpänen voi löytyä vielä pitkän ajan jälkeen, jopa vasta seuraavana päivänä. Hirvikärpäset ovat aktiivisia lämpiminä syyspäivinä ja katoavat vasta kunnollisten pakkasten tultua. Hirvikärpäsiä esiintyy Etelä-Suomesta aina napapiirille saakka, ja ne kiusaavat sekä ihmisiä että kotieläimiä. Onneksi lisääntyminen tapahtuu vain hirvieläimissä. Hirvikärpästen määrässä …

Hirvikärpäset ovat täällä taas Lue lisää »

Aivoinfarktin nopea lääkitys vähentää uusiutumisriskiä

Vastikään julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin aivoinfarktin ja sen hoitoon käytettyjen verenohennuslääkkeiden vaikutusta riippuen siitä, kuinka nopeasti lääkitys aloitettiin. Perinteisen ohjeistuksen mukaan lääkitys aloitetaan joitakin päiviä tai jopa kaksi viikkoa infarktin jälkeen, riippuen sen voimakkuudesta. Tavanomaisesti lääkitys aloitetaan sitä myöhemmin, mitä vakavammasta aivoinfarktista on kyse. Viivästyneen lääkityksen aloittamisen on uskottu vähentävän mahdollista vuotoriskiä veren liiallisen ohenemisen seurauksena. …

Aivoinfarktin nopea lääkitys vähentää uusiutumisriskiä Lue lisää »

Kahvinystäville hyviä uutisia

Uusi, suomalaistakin geenipankkitietoa hyödyntänyt tutkimus tuo kahvinystäville hyviä uutisia. Tutkimuksessa veren pitkäkestoisesti korkealla pysyvät kofeiinipitoisuudet liitetään nimittäin pienempään kehon painoon, rasvakudoksen määrään sekä vähentyneeseen kakkostyypin diabetesriskiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta kahvin metaboliaan vaikuttavaa geeniä, CYP1A2 sekä AHR, joissa ilmenevät geenivariaatiot vaikuttavat kofeiinin aineenvaihduntaan ja sen poistumiseen kehosta.Tutkimuksessa havaittiin, että niin sanotusti hitaasti kofeiinia metaboloivat, eli henkilöt, …

Kahvinystäville hyviä uutisia Lue lisää »

Kuivien silmien hoito

Kuivasilmäisyys on aikuisiän yleisin silmävaiva. On arvioitu, että joka toinen ihminen kärsii kuivista silmistä joko tilapäisesti tai pitkäkestoisesti elämänsä aikana. Erilaisia syitä kuivasilmäisyyden yleistymiseen on monia. Näyttöpäätetyön yleistyminen on nykyään merkittävä kuivasilmäisyyden aiheuttaja, koska päätetyöskentelyn aikana silmien normaali räpyttelytahti hidastuu huomattavasti ja silmien luonnollinen kosteutus kärsii. Ei olekaan ihme, että päätetyöskentelyä tekevillä ihmisillä on usein …

Kuivien silmien hoito Lue lisää »

Lukeminen kannattaa aina!

Frontiers in Psychology ­tiedelehdessä viime vuoden lopulla julkaistu tutki­mus tarkentaa käsitystä lukemisen ja ikääntymiseen liitetyn muistin heikke­nemisen kausaalisesta yhteydestä.Beckman-instituutin Advanced Science and Technology ­yksikön tekemässä tut­kimuksessa analysoitiin vapaa-­ajan viihteellisen lukemisen merkitystä työ­muistiin ja niin sanottuun episodiseen muistiin. Tutkimuksessa haluttiin selvit­tää, vaikuttaako lukeminen positiivises­ti muistiin, vai lisääkö hyvä muisti intoa lukemiseen. Työmuisti on se muistin osa-­alue, …

Lukeminen kannattaa aina! Lue lisää »

Elinympäristö vaikuttaa äidinmaidon laatuun

Tuoreessa Turun yliopiston kas­vatustieteen ja biologian laitos­ten tutkimuksessa havaittiin, että asuinympäristön vehreydellä on mer­kitystä äidinmaidon koostumukseen, ja että tällä on vaikutusta vauvan immu­niteetin kehittymiseen. Aiemmissa tutkimuksissa on havait­tu muun muassa äidin ylipainon vaikut­tavan äidinmaidon koostumukseen, ge­neettisten ja biologisten tekijöiden ohel­la. Ympäristön vehreyden vaikutusta äidinmaidon koostumukseen ei tiettä­västi ole aiemmin tutkittu, vaikkakin luontoyhteyden on muutoin havaittu …

Elinympäristö vaikuttaa äidinmaidon laatuun Lue lisää »

Avantouinnista apua painonhallintaan?

Kylmävesialtistuksen, kuten avantouinnin, jääkylpyjen ja kylmien suihkujen on useissa tutkimuksissa todettu omaavan terveysvaikutuksia. Kylmävesialtistuksen tiedetään mm. parantavan verenkiertoa ja unta sekä aktivoivan hormeesia, positiivista stressialtistusta, joka vauhdittaa kehon omia parannusmekanismeja. Kylmävesialtistus liitetään myös ns. ruskean rasvan (brown adipose tissue, BAT) metabolia-aktiivisuuden lisääntymiseen sekä insuliinia säätelevän hormonin adiponektiinin tuotantoon. Kylmäaltistuksella näyttäisi siten olevan hyödyllinen vaikutus insuliiniherkkyyden …

Avantouinnista apua painonhallintaan? Lue lisää »

Eikö ilma kulje?

Talvella ilma on kuivaa niin sisällä kuin ulkona ja se saa nenän herkän limakalvon kuivumaan helposti. Limakalvon kärsiessä kuivuudesta nenä tuntuu koko ajan tukkoiselta ja nenään muodostuu häiritsevää karstaa. Hajuaisti heikkenee ja pahimmassa tapauksessa nenästä vuotaa verta pienimmästäkin ärsytyksestä tai niistämisestä. Kuivunut ja verta vuotava limakalvo myös aristaa voimakkaasti ja kipu havahduttaa viimeistään nenän hoitamiseen. …

Eikö ilma kulje? Lue lisää »